اسناد کنشگری معلمان ایرانی

«صد سال پایداری» ادای دین مدرسه‌ی پژواک است به یک قرن تلاشِ بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیرِ معلمان ایرانی در راه استقلال صنفی، برابری آموزشی و ترویج‌گری در نهاد آموزش.