درباره‌ی پژواک

چرا ترویج‌گری آموزشی  و فعالیت‌های صنفی معلمان در ایران به اندازه‌ی کنش‌گری در دیگر حیطه‌ها موفق نیست؟ چه‌طور می‌توان به شکلی سازنده و مستمر بر روابط صنفی و سازمانی معلمان و نهاد آموزش اثر گذاشت؟ چه‌طور می‌توان سیاست‌گذاری‌های نظام آموزشی را به شکلی هدفمند، مطابق با نیازهای آموزش‌گران و یادگیرندگان تغییر داد؟ در این مسیر چه راه‌های نیازموده‌ای وجود دارد؟ کدام بخش از تجربه‌ی فعالان آموزش در دیگر کشورها به توانمندسازی آموزش‌گران ایرانی کمک می‌کند؟

مدرسه‌ی پژواک قدمی کوچک به سوی یافتن پاسخ‌های احتمالی به این سؤال‌هاست. پژواک ماحصل هم‌فکری گروهی از معلم‌ترویج‌گران و فعالان حقوق معلمان و آموزشگران ایرانی است که از نقاط مختلف دنیا گرد هم آمده‌اند و به لطف جهان بدون مرز اینترنت یک مؤسسه‌ی آموزشی آنلاین بنا نهاده‌اند.

ایده‌ی ایجاد مدرسه‌ی پژواک پس از بررسی روندهای کنش‌گری معطوف به آموزش و آموزش‌گران در ایران، آسیب‌شناسی آن‌ها و مقایسه‌‌ با نمونه‌های بین‌المللی به میان آمد. در نهایت «پژواک» با این هدف تأسیس شد که یافته‌های این بررسی‌ها با گروه بزرگ‌تری از فعالان حقوق معلمان و معلم‌ترویج‌گران به اشتراک گذاشته شود و آن‌ها، در یک فرآیند دوسویه و تعاملی، به راه‌کارهایی تازه، کاربردی و صورت‌پذیر برسند.

این هدف از طریق  انتشار پژوهش‌های کاربردی و تجربه‌های بین‌المللی، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی آنلاین، برگزاری وبینارها و کارگاه‌های آموزشی و ارائه‌ی جلسات مشاوره‌ی فردی محقق خواهد شد. در دوره‌های آموزشی به معرفی تجربه‌های موفق ترویج‌گری در حوزه‌‌ی سیاست‌گذاری آموزشی، فعالیت‌های صنفی و توانمندسازی حرفه‌ای و سازمانی معلمان در کشورهای مختلف می‌پردازیم، ره‌یافت‌های حقوقی را مرور می‌کنیم، با انواع روش‌های نیازسنجی و طراحی پروژه‌های مبتنی بر نیازهای شناسایی شده می‌پردازیم و از طریق جلسات مشاوره‌ی فردی می‌کوشیم این طرح‌ها به پروژه‌های عملی تبدیل شوند.

ارزش‌های ما در طراحی و پیاده‌سازی دوره‌ها و وبینارها

  • آموزش کاربردی و مسأله‌محور
  • یادگیری مشارکتی و تعاملی
  • ارتباط آموزشی متقابل و برابر
  • به کارگیری شیوه‌ها و ابزارهای جدید آموزشی
  • طراحی  پروژه‌ها  مبتنی بر نیازهای معلمان