گستره‌ی سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظام آموزشی کشور

بخوانید

تجسم آینده با هم

یک قرارداد اجتماعی جدید برای آموزش

بخوانید

مدرسه‌ی پژواک ماحصل هم‌فکری گروهی از معلم‌ترویج‌گران، فعالان حقوق معلمان و آموزش‌گران ایرانی است که از نقاط مختلف دنیا گرد هم آمده‌اند و به لطف جهان بدون مرز اینترنت یک مؤسسه‌ی آموزشی آنلاین بنا نهاده‌اند. ایده‌ی ایجاد مدرسه‌ی پژواک پس از بررسی روندهای کنش‌گری معطوف به آموزش و آموزش‌گران در ایران، آسیب‌شناسی آن‌ها و مقایسه‌‌ با نمونه‌های بین‌المللی به میان آمد. در مدرسه‌ی پژواک می‌خواهیم یافته‌های این بررسی‌ها را با گروه بزرگ‌تری از فعالان حقوق معلمان و معلم‌ترویج‌گران به اشتراک بگذاریم و در یک فرآیند دوسویه و تعاملی، به راه‌کارهایی تازه، کاربردی و صورت‌پذیر برسیم.