تجسم آینده با هم

یک قرارداد اجتماعی جدید برای آموزش

بخوانید

روز معلم در ایران

چالش کمبود نیروی آموزشی

بخوانید

یادگیری برای صلح ماندگار

بیانیه مفهومی یونسکو به مناسبت روز جهانی آموزش

بخوانید

مدرسه‌ی پژواک ماحصل هم‌فکری گروهی از معلم‌ترویج‌گران، فعالان حقوق معلمان و آموزش‌گران ایرانی است که از نقاط مختلف دنیا گرد هم آمده‌اند و به لطف جهان بدون مرز اینترنت یک مؤسسه‌ی آموزشی آنلاین بنا نهاده‌اند. ایده‌ی ایجاد مدرسه‌ی پژواک پس از بررسی روندهای کنش‌گری معطوف به آموزش و آموزش‌گران در ایران، آسیب‌شناسی آن‌ها و مقایسه‌‌ با نمونه‌های بین‌المللی به میان آمد. در مدرسه‌ی پژواک می‌خواهیم یافته‌های این بررسی‌ها را با گروه بزرگ‌تری از فعالان حقوق معلمان و معلم‌ترویج‌گران به اشتراک بگذاریم و در یک فرآیند دوسویه و تعاملی، به راه‌کارهایی تازه، کاربردی و صورت‌پذیر برسیم.