صنف‌کده

اِبینزِر نورمَن، ترویج‌گر امید و آموزش در ساحل غربی آفریقا

اِبینزِر نورمَن (Ebenezer Norman)، مرد ۴۰ ساله‌ای اهل لیبریا، هر جا که می‌رسد از قصه‌ی کودکان لیبریایی می‌گوید، از لبخند…

ادامه about اِبینزِر نورمَن، ترویج‌گر امید و آموزش در ساحل غربی آفریقا

آموزش‌کده

گستره‌ی سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظام آموزشی کشور

تبعیض جنسیتی را می‌توان به‌سادگی هرگونه رفتار، باور یا رویکردی دانست که حقوق برابر زنان و مردان را نادیده می‌انگارد…

ادامه about گستره‌ی سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظام آموزشی کشور