بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان در مورد مهسا امینی

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در محکومیت قتل دختر بی گناه ایران مهسا امینی 

پیام تسلیت کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در رابطه با دختر عزیزمان مهسا امینی

بیانیەی انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە) در محکوم کردن مرگ‌آفرینی‌های اخیر

بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج کلاترزان در مورد شکنجه و مرگ مهسا (ژینا) امینی دختر سقزی

بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در محکومیت قتل مهسا (ژینا) امینی

بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در مرگ دردناک مهسا ( ژینا) امینی

بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان(مریوان و سروآباد) درمورد مهسا امینی

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب در رابطه با درگذشت مهسا امینی

بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مورد قتل مهسا امینی

بیانیه‌ی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه در خصوص ضایعه‌ی مرگ مهسا امینی (دختر ایران)

 بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی پیرامون قتل ژینا امینی و حوادث بعد آن