بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

تاریخ صدور:۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

هر ساله اول ماه می در سراسر جهان، روزجهانی کارگر ، سالروز گرامیداشت انسان هایی است که نقش موثری در سازند‌گی و پیشرفت های انسانی داشتند.
کارگران ایرانی نیز از مهمترین اقشار اجتماعی هستند که با وجود نقش موثرشان در تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر، همواره در حکومت های مختلف، از حقوق بنیادین که همان بهره مندی از حداقل های زندگی شرافتمندانه است، محروم شده اند.
با این همه در شرایط اسفناک اقتصادی امروز ایران، محرومیت از این حقوق بنیادین محدود به کارگران نیست و اقشار مختلف اجتماعی، اعم از معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و … را نیز در بر می گیرد.
بر همین اساس است که پیوند میان جنبش های مطالبه گری، معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان ضرورت امروز برای رسیدن به زندگی بهتر و فراهم کردن بستری برای دست یابی به حداقل های زندگی شرافتمندانه برای همه مردمانی است که در این سرزمین زندگی می کنند.

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) ضمن تبریک روز جهانی کار گر به همه کارگران ایرانی ، پیوند میان جنبش های مطالبه گری در راستای تقویت جامعه مدنی و ارتقا دمکراسی در کشور را نیاز اساسی جامعه ایرانی می داند.

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )

هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه

بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان در ارتباط با روز جهانی کارگر

بیانه انجمن فرهنگیان هرسین به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب در رابطه با روز جهانی کارگر