بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در حمایت از فراخوان انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان)

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

تاریخ صدور: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

همان‌طور که می‌دانیم، معلمان مریوان در روز ١١ اردیبهشت و همزمان با روز معلم، همراه سایر معلمان کشور فریاد عدالتخواهی و مطالبه‌گری را سرداده و خواهان اجرای عدالت آموزشی، اجرای اصل ٣٠ قانون اساسی، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای کامل رتبه‌بندی شاغلان شدند، اما در کمال ناباوری در روز معلم بجای تبریک و تهنیت آن روز شاهد هتک حرمت، تهدید، توهین و کتک‌کاری فرهنگیان شریف مریوان از طرف عده‌ای نیروی خودسر بودیم و این رفتار نیروهای خودسر باعث خدشه‌ و جریحه‌دار شدن روح و قلب فرهنگیان در سراسر کشور گردید، نیروهای امنیتی به‌جای دلداری از فرهنگیان رنج‌دیده دو تن از شریف‌ترین و صادق‌ترین معلمان مریوان آقایان #اسکندرلطفی و #مسعودنیکخواه را بازداشت نموده و تاکنون از وضعیت این عزیزان که در اعتصاب غذا هستند خبری نیست. براین اساس انجمن صنفی فرهنگیان کردستان ( مریوان) برای پیگیری آزادی‌ بدون قید و شرط آقایان #لطفی و #نیکخواه فراخوان تحصن در ١٨ اردیبهشت و تجمع در ١٩ اردیبهشت را صادر نموده‌اند، بدینوسیله انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز و زیویه) از فراخوان فرهنگیان مریوان حمایت نموده و خواهان آزادی همه‌ی معلمان زندانی می‌باشد.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) ١٦ اردیبهشت ماه ١٤٠١

منبع

تصویر بیانیه