کانون صنفی معلمان استان بوشهر احکام صادره علیه ساراسیاهپور را فاقد وجاهت قانونی می‌داند

تشکل صادر کننده:کانون صنفی معلمان استان بوشهر

تاریخ صدور: ۳۰ تیر ۱۴۰۲

کانون صنفی معلمان استان بوشهر احکام صادره علیه #سارا_سیاهپور را فاقد وجاهت قانونی میداند

حکم بدوی دادگاه تجدید نظر #سارا_سیاهپور, فعال صنفی معلمان, عیناً تایید و به شعبه ۱ اجرای احکام زندان اوین ارسال شد.

سارا سیاهپور، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران و فعال صنفی البرز بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به #پنج سال حبس تعزیری و تبلیغ علیه نظام به #یک سال حبس تعزیری، محکوم شد وی همچنین به دو سال ممنوع الخروجی از کشور، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی نیز محکوم گردید.

بنا به گزارش شورای هماهنگی خانم سیاهپور در پروسه دادگاه از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

#کانون_صنفی_معلمان_استان_بوشهر  با توجه به شناخت کامل از این فعال صنفی، گواه قانونمداری و صنفی بودن فعالیت ایشان است.

از مسئولین امر می‌خواهیم بیش از این حقوق مشروع و‌مصرح مردم در قانون اساسی را پایمال نکرده و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه فعالین صنفی معلمان را بطور علنی با حضور هیات منصفه برگزار نمایند.
صدور این حکم سنگین برای معلمی آگاه و دلسوز از نظر ما محکوم است و خواستار مختومه شدن این پرونده هستیم.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
۳۰ تیرماه ۱۴۰۲

#معلمان_زندانی_تنها_نیستند
#زن_زندگی_آزادی

منبع

تصویر بیانیه