پیام قدردانی کانون صنفی معلمان استان بوشهر از تمامی انسانهای آزاده بابت حمایت از معلم زندانی استاد محمود ملاکی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان استان بوشهر

تاریخ صدور: ۱۵ تیر ۱۴۰۲

پیام قدردانی کانون صنفی معلمان استان بوشهر از تمامی انسانهای آزاده بابت حمایت از معلم زندانی استاد محمود ملاکی

گرد خستگی یکسال فشارهای امنیتی ، بازداشت ، دادگاه ، اخراج ، انفصال ، کسر از حقوق و توبیخ از صورتمان رخت بست و خون تازه ای در رگهایمان جریان یافت و گلوی خشکیده مان تر شد تا بلندتر از قبل فریاد بزنیم آموزش رایگان و با کیفیت حق کودکان و جوانان ساکن این سرزمین است و اجرای اصول ۲۶ و ۲۷ و ۳۰ قانون اساسی مطالبه ی غیر قابل معامله‌ی ماست.
دستانتان را به مهر می فشاریم . دستانی که امروز صدای گره خوردن آنها بهم تا پشت دیوارهای سرد زندان به گوش تمامی معلمان زندانی بخصوص معلم آزاده ، مظهر شرافت و‌شجاعت استاد محمود ملاکی هم رسید .

گرچه بقول زنده یاد استاد فرج الله کمالی:

ای کمالی گوش تیزی میخا تا نالت از دیر بفهمه
مثه بُنگ بُن چَه برده کجا داخل هر گوش کَریمو

اما ما امید داریم مسئولان سوار بر اسب بی تدبیری لحظه ای عنان کشیده و چشمان خود بروی این حقیقت عیان بگشایند که امروز اکثریت جامعه زندانی کردن معلمان را محکوم کردند .
لذا از بلندای غرور به زیر آمده و تن به خواست عمومی جامعه دهند و معلمان زندانی را آزاد و فضای امنیتی حاکم بر فعالیت صنفی معلمان را برچینند .
که خیر ملک و‌ملت در این مسیر است .

مجدداً از فرد به فرد شما انسانهای نیک اندیش بابت این حمایت کم نظیر قدردانی می نماییم ، حمایتی که مسئولیت ما جهت تحقق آموزش و پرورشی در خور شأن کودکان و جوانان ساکن این سرزمین را صد چندان می کند.
در ضمن بر خود لازم میدانیم بطور ویژه از انجمن صنفی معلمان استان فارس قدردانی نماییم که در تمامی روزهای سخت در کنار و حامی ما بوده اند.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
پانزدهم تیرماه ۱۴۰۲

منبع

تصویر بیانیه