پیام تبریک نهادهای صنفی معلمان به مناسبت آزادی معلمان بازداشتی دیواندره

پیام تبریک انجمن صنفی معلمان فارس به مناسبت آزادی معلمان شریف بازداشتی دیواندره

بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در ارتباط با آزادی هیوا قریشی،کاوه محمد زاده، پرویز  احسنی و امید شاه محمدی

پیام تبریک انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه به مناسبت آزادی چهار تن از همکاران برومند و آزاده ی خطه ی کردستان_ دیواندره بعد از ۷۷ روز بازداشت غیرقانونی و ظالمانه

شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب، به مناسبت آزادی همکاران دیواندره

پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان گیلان به مناسبت آزادی معلمان دیوان دره و اعتراض به ادامه بازداشت موقت آقایان رسول بداقی، جعفر ابراهیمی،محمد حبیبی و سارا سیاهپور

پیام تبریک انجمن صنفی معلمان سنندج – کلاترزان بە مناسبت آزادی چهار عضو انجمن صنفی معلمان دیواندرە

بیانیه شادباش انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت آزادی معلمان دیواندره

بیانیه‌ی کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس کردستان، به مناسبت آزادی چهار عضو انجمن صنفی معلمان دیواندره