پیام تبریک انجمن صنفی معلمان سنندج – کلاترزان بە مناسبت آزادی چهار عضو انجمن صنفی معلمان دیواندرە

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان سنندج – کلاترزان

تاریخ صدور: ۹ شهریور ۱۴۰۱

پیام تبریک انجمن صنفی معلمان سنندج – کلاترزان بە مناسبت آزادی چهار عضو انجمن صنفی معلمان دیواندرە

ئەی دڵ مزگانی ئاما کۆچی یار
شای شایی سەردا، خەمان کەرد فیرار
عەینەین! وە ئەسرین ئاوپاشی ڕاش کەر
نەک گەرد بنیشۆ وەگۆنای دڵبەر

ئازادی باش هاوڕێیانی دیواندەرە
#هیوا قریشی
#امید شاە محمدی
#کاوە محمدزادە
#پرویز احسنی

چوار جەستە و یەک ڕۆح، ئەمە بوو دیمەنی ڕازاوەی پێش چاومان لە ٨ی خەرمانان، خەرمان بەرەکەت…. چ هێمایەکی جوانن بۆ وڵات!

   سینەهای شما در تحمل این ستم فراخ چون دشت ساراڵ، تسخیر ناپذیر چون چهل چەمە و شانشین، ریشەدار چون زیویە و کرفتو.
شهری دیدە بەراهتان بود و هزاران معلم آفرین گوی مرامتان و هم عهد در راە تحقق ایدەی پیشروانەاتان.
آری! ما هم‌قسم شدەایم تا تحقق تحصیل رایگان برای فرزندان مردم، تا حق داشتن یک زندگی شرافتمند، تا حذف مدارس پولی و زدودن تبعیض و نابرابری از پای ننشینیم و این چە تاوان سنگینی است در جایی کە تبعیض، اختلاس و نابرابری ریشە دواندە باشد.
انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج ‌- کلاترزان) ضمن شادباش دوبارە آزادی شما یاران آزادە در شرایطی کە سایە ناامیدی بر جامعە گسترە شدە هنوز هم امیدوار است کە دست عدالت از آستین قضاوت بیرون آید و حکم تبرئە همە معلمان آزاداندیش و عدالتخواە را صادر و زمینە آزادی هرچە سریعتر
‌#رسول بداقی
#جعفر_ابراهیمی
#محمد_حبیبی
#سارا_سیاهپور
#اسماعیل-عبدی
و دیگر همکاران زندانی را فراهم کند.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج و کلاترزان)
١٤٠١/٦/٩
bit.ly/3R5TV3f

منبع

تصویر بیانیه