پیام انجمن صنفی معلمان فارس؛مهرماه و جاماندگان از مهر

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان فارس

تاریخ صدور: ۱ مهر ۱۴۰۲

 پیام انجمن صنفی معلمان فارس؛مهرماه و جاماندگان از مهر

مهرماه و بازگشایی مدارس را در حالی آغاز می‌کنيم که چندین هزار کودک به دلایل‌ مختلف از تحصیل بازمانده‌اند

 کودکان کار، قربانیان کوچک فقر، از جمله بازماندگان از تحصیل می‌باشند.
در حالی که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی کشور:
دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

به امید آنکه روزی شاهد تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی و برخورداری تمامی دانش‌آموزان این سرزمین از تحصیلات رایگان و عدالت آموزشی باشیم.

#ما_خاموش_شدنی_نیستیم#جنین_زند_آجویی  

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

منبع

تصویر بیانیه