فراخوان تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به عدم توجه حاکمیت به مطالبات معلمان، پنجشنبه، ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

تاریخ صدور: ۱۹ دی ۱۴۰۰

فرهنگیان شریف بازنشسته و شاغل!

همانطور که می‌دانید هیچ‌یک از مطالبات فرهنگیان تاکنون محقق نشده‌است. قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه ماده ۶۴ آن به فراموشی سپرده شده، دولت و مجلس هیچ توجهی به همسان‌سازی بازنشستگان ندارد و شورای نگهبان با وقت کشی در حال خرید وقت برای دولت است تا همین مصوبه ناقص رتبه‌بندی را هم اجرا ننماید. آموزش رایگان به محاق رفته و معلمان مدافع حقوق دانش‌اموزان، دربند هستند یا با احکام قضایی روبرو هستند.

اگر چه حق برگزار نکردن امتحانات و دست از کار کشیدن یک حق قانونی و حرفه‌ای است اما شورای هماهنگی با حسن نیت اعتراضات میدانی را به‌خاطر امتحانات متوقف نمود تا شاید صدای فرهنگیان شنیده‌شود اما گویی هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات فرهنگیان نیست و حاکمیت دوباره تجمع و اعتراض را به ما تحمیل کرده‌است از همین رو شورا در اعتراض به :

۱. بی‌توجهی به لایحه #همسان‌سازی بازنشستگان
۲. تصویب ناقص
#رتبه‌بندی و عدم اجرای آن توسط دولت
۳. فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
۴. فقدان آموزش رایگان و بی‌توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی
 ۵. عدم پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰
۶. عدم استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی
۷. دربند بودن معلمان کنشگر و فعال صنفی

در تاریخ پنجشنبه ، ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ اعلام تجمع سراسری می‌کند و از تمام فرهنگیان می‌خواهد همبسته و متحدتر از قبل حماسه‌ای دیگر رقم بزنند.
لازم به ذکر است در صورت عدم توجه حاکمیت، شورای هماهنگی حق اعتصاب و تجمعات گسترده‌تر را در هفته‌های آتی برای خود محفوظ می‌داند.

مکان تجمع

استان تهــران : مقابل مجلـس

مراکز استان‌ها : مقابل اداره کل استان

شهرستان‌ها : مقابل اداره آموزش و پرورش

 تاریخ تجمع:
پنجشنبه، ۲۳ دیـماه، ساعت ۱۰

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰

منبع

تصویر بیانیه