شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب، به مناسبت آزادی همکاران دیواندره

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

تاریخ صدور: ۹ شهریور ۱۴۰۱

به‎نام ایزد، معبود یکتا

شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب، به مناسبت آزادی همکاران دیواندره

بار دگر
خورشید امید
از مشرق زمستان سر زد
تا باز گوید
بهار در راه است
و پرستو ها در آسمان
مستانه آواز آزادی خوانند

معلمان نستوه و مطالبه گر دیواندره، که به جرم مطالبه گری، قانون خواهی، اجرای عدالت آموزشی و اجرای صحیح اصول قانون اساسی، چند صباحی را به حکم، احکام غیر منصفانه در بند بودند، با آزادگی، با سری سرفراز و استوار، آزاد شدند. تا با همتی فزون تر و عزمی استوارتر، همراه یاران بجویند آنچه را برای آن به پا خواسته بودند.
انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب ضمن شادباش و تبریک آزادی این عزیزان، با اعلام حمایت از تلاش های قانونمند و صنفی تشکل های صنفی معلمان کشور، چشم امید دارد به رفع احضارها، حبس ها و محکومیت های سایر معلمان شریف و صدیق میهن اسلامیمان که اکنون در نهاد های امنیتی و قضایی با مشکل مواجه و درگیر مسائلی هستند که نه شایسته آنند و نه از آن در هراسند.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب
  نهم شهریور ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه