دیداری و شنیداری

 «صد سال پایداری» ادای دین مدرسه‌ی پژواک است به یک قرن تلاشِ بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیرِ معلمان ایرانی در راه استقلال صنفی، برابری آموزشی و ترویج‌گری در نهاد آموزش. 

روایت تصویری از عمده رویدادهای جنبش معلمان از سال ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

روایت تصویری از عمده رویدادهای جنبش معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
تاریخ انتشار: مهرماه ۱۴۰۱