حمایت انجمن فرهنگیان هرسین از تحصن و تجمع انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان

تشکل صادر کننده:انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

آنچه در روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، فرهنگیان شریف مریوان همراه سایر فرهنگیان سراسر کشور انجام دادند، کُنشی بود برای اجرای اصول سوم و سی ام «قانون اساسی» اجرای «قانون» مدیریت خدمات کشوری، اجرای کامل«قانون » رتبه بندی شاغلین و دیگر « قانون» های مصوب، که اصول ۲۶ و ۲۷ «قانون اساسی» مجوز آن را صادر کرده است.

اما آنچه بر فرهنگیان شریف مریوان و معلمین سایر نقاط ایران گذشت، زیر پا گذاشتن تمامی «قوانین » مذکور بود.

هتک حرمت به کرامت معلمی در روزهای بزرگداشت مقام معلم، زخمی است، که بر جان و روح معلمان حک شده، و تاریخ تعلیم و تربیت از آن به تلخی یاد خواهد کرد.

ما از تحصن و تجمع فرهنگیان مریوان در روزهای هیجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه، حمایت کرده، و خواهان آزادی معلمان در بند این شهرستان، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هستیم، که در اعتصاب غذا به سر می برند.

قلم بر قداره پیروز است.

انجمن فرهنگیان هرسین

شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه