حمایت انجمن فرهنگیان هرسین از بیانیه کانون صنفی معلمان کوردستان_ مریوان و سروآباد

تشکل صادر کننده: انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور: ۲۸ تیر ۱۴۰۲

حمایت انجمن فرهنگیان هرسین از بیانیه کانون صنفی معلمان کوردستان_ مریوان و سروآباد

خشونت قادر به پریدن از روی جنازه خویش نیست

 زندگی، خسته و خونین زیر چکمه‌های شقاوت و غارت و رانت، جان می‌دهد
خرد، در دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون‌وسطایی
فرود گیوتین را به نظاره نشسته است
خون، از قلم انتقام فواره می‌زند و احکام ضد بشری علیه اصحاب اندیشه امضا می‌شود
کین توزان فربه شده توسط پول و قداره عربده سر می‌دهند که: اذهان مشوش شده و امنیت به تاراج رفته !!
پس: حکم آورید تا ارابه‌های خشونت به حرکت سیستماتیک خود ادامه دهند.
و در کمال ناباوری بی‌درنگ احکام نیز صادر می‌شوند!!

 ما همراه با تمامی برابری‌خواهان و حق‌طلبان، روش‌های غیرقانونی علیه فعالان صنفی را محکوم می‌کنیم؛ و به ملت شریف ایران، دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های آنها اعلام می‌داریم:
پرونده‌سازی، ساختن سناریوهای دروغین علیه معلمان در بند و نحوه برخورد با اعضای محترم کانون صنفی فرهنگیان مریوان و سروآباد
آقایان #مسعود_نیکخواه و #شعبان_محمدی و سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، #سوران_اسکندر_لطفی، در
حقیقت سرپوش نهادن بر ناکارآمدی اربابان قدرت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران امروز است که همگی با تمام هستی خود آن‌را احساس می‌کنیم.

 البته با این اعمال و مدیریت قرون وسطایی، ذره‌ای افکارِ حقیقت بینِ مردمِ ایران از دیدن کوه فقر و نابرابری و غارت و اختلاس و بیکاری و اعتیاد و رانت‌خواری و خروج ثروت عظیم ملت برای سورچرانی آقازادگان غرب‌نشین منحرف نخواهد شد.

انجمن فرهنگیان هرسین
۲۸ تیرماه ۱۴۰۲

منبع

تصویر بیانیه