جنبش‌های اجتماعی چگونه موفق می‌شوند؟

جنبش‌های اجتماعی چگونه موفق می‌شوند؟ آیا دستورالعملی وجود دارد؟
چرا برخی جنبش‌ها موفق نمی‌شوند؟
جنبش‌ صنفی-اجتماعی معلمان و جنبش زنُ زندگی، آزادی چه اشتراک‌ها و تمایزهایی دارند؟

همزمانی روز جهانی معلم – ۵ اکتبر (۱۳ مهر) – با اوج‌گیری جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی، ما را بر آن داشت تا به مناسبت این روز و پاسداشت تلاش معلمان و فعالان اجتماعی برای رسیدن به عدالت آموزشی، صنفی و مدنی به بررسی موضوع جنبش‌های اجتماعی بپردازیم و قدری پیرامون آن بحث و گفتگو کنیم. در فایل صوتی پیش رو چکیده‌ای از وبیناری را که با سخنرانی دکتر سهراب رزاقی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی برگزار کردیم، می‌شنوید.