بیانیه کانون فرهنگیان استان اصفهان در محکومیت حکم های دستوری اخیر

تشکل صادر کننده: کانون فرهنگیان استان اصفهان

تاریخ صدور: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

 *همکاران فهیم و آگاه* 

  🔹 با سیری در تاریخ سلطه پذیری ایرانیان و سلطه گری بی رحمانه دولت های زودگذر و ایادی و عمله های آنها درس های گرانبهایی آموخته ایم که با این گونه دولت ها که مشروعیتی در نزد مردم ندارند،چگونه باید برخورد کرد تا جوهره ی واقعی انسانها به خطر نیفتد و معلمان بی گناه و آبرومند، باحکم های دستوری به اسارت دنیا طلبان بی آینده درنیایند.

  🔹 وزارت یا سازمان حقیقت(اورول) با تله اسکرین های مدرن امروزی قادر نیست اندیشه ورزان فهیم را در بند خود مشاهده کند چون موج سوم تافلر به ثمر نشسته و تئوری انسان گرگ انسان است،اعتبار نظری خودرا از دست داده و آخرین انسان در اسارت سالهاست رها شده است و گفته نیچه” زمانی می رسد که سیاست معنای متفاوتی پیدا می کند” و آن زمان، بدرستی امروز است!!

  🔹 معلمان آگاه آموخته اند که با سکوت پویا می توان همه ی سدهای اسارت و پوشالی را، محترمانه شکست و عمله های عرفی حکومت ها را بی کار نمود!   

   🔹شگفت انگیز است که بگوییم برخورد های غیر منطقی و نا عادلانه دیروز و امروز دولت ها،خصوصاً دولت محرومان را محکوم می کنیم و اعلام می نماییم با این گونه رفتارهای نسنجیده نمی توان معضلات داخلی و خارجی دولت را حل نمود و با صدای رسا می گوییم،دولت هایی داستان بلند خواهند داشت که مشروعیت مردمی داشته و عزیز آن ها باشند.

منبع

تصویر بیانیه