بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در خصوص برگزاری گردهمایی فرهنگیان ولایی و انقلابی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان خوزستان

تاریخ صدور:۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

به تازگی گروهی با استفاده ابزاری از کلمات و امکانات دولتی تحت عنوان فرهنگیان ولایی و انقلابی یادشان آمده که مشکلات و خواسته های معلمان را پیگیری کنند. با بسیج کردن همه مدیران بادمجان دور قاب چین و نان به نرخ روز خور و همه ابزار های دولتی اعم از رسانه و بخشنامه و …
با وقاحت تمام ما را هنجار شکن و وابسته خطاب میکنند. هنوز بوجود نیامده از ما اعلام برائت میکنند.
ما هم به پاس رنج های بداقی و بهشتی و باغانی و حبیبی، به حرمت اشکهای فرزند بهامین به احترام خانواده اسماعیل عبدی و پرونده سازی و حبس بیش از ۲۵۷ معلم مطالبه گر صنفی، از شما اعلام برائت میکنیم.
شما هدفی جز انشقاق میان معلمان ندارید
ما همواره معلمان را به دو دسته مطالبه گر و غیر مطالبه گر تقسیم میکردیم و همیشه با کمال احترام و بدون هیچگونه منتی آنها را همکار خود می دانیم با امید به اینکه روزی سهمی در مطالبه گری داشته باشند ولی شما معلمان را به دو دسته انقلابی و ولایی و هنجار شکن وابسته دسته بندی کردید.
با کدام حکم و سندی ما را وابسته خطاب کردید.

بدینوسیله کانون صنفی معلمان خوزستان مراتب اعتراض و انتقاد خود را نسبت به این فراخوان اعلام میدارد، بنا بر متن بیانیه که در آن معلمان مطالبه گر را هنجارشکنان وابسته خطاب کرده و حرکت حق طلبانه و جنبش پرتوان معلمان را که از پشتوانه معلمان، کارگران و اقشار ستم دیده جامعه برخوردار است را با واژگانی من درآوردی و مضحک هنجار شکن خطاب میکنند شدیدا محکوم میکند.
به واقع هنجارشکنان آنهایی هستند که قانون اساسی را عامدانه و در جهت سرازیر کردن سرمایه ملی در جیب چپاولگران به سخره می گیرد و تجمع و راهپیمایی که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق قانونی هر شهروندی است با سرکوب مواجه می کنند و معلم مطالبه گر را با اتهامات واهی و انتسابی تهدید و احضار می کند و با وقاحت تمام در خیابان معلم را مورد ضرب و شتم قرار داده و در نهایت به زندان می افکنند .
در متن بیانیه از منزلت و کرامت و مطالبه گری می گویند ، مگر منزلت و کرامتی برای معلم گذاشته اید . دقیقا مشخص کنید چه چیزی را مطالبه می کنید .از کدام کرامت حرف می زنید .
تاریخ شما را به درستی قضاوت خواهد کرد با انتشار این چنین متون سراپا خدعه و نیرنگ بدانید جایی در دل مردم نخواهید داشت. دیگر کسی بازیچه و مغبون شما نخواهد شد.
کانون صنفی معلمان خوزستان این حرکت را در جهت انشقاق بین معلمان و ایجاد دو دستگی و نفاق میداند و از همه همکاران تقاضا دارد که این حرکت را محکوم و آنرا تحریم نمایند.

کانون صنفی معلمان خوزستان
هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱

🔹 وعده ما :

یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت
ساعت ۱۰

تهران : مقابل مجلس
مراکز استان‌ها : مقابل اداره کل
شهرستان‌ها : مقابل اداره آموزش و پرورش

همه می‌آییم

منبع

تصویر بیانیه