بیانیه‌ کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون تجمع بازنشستگان در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۵

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

تاریخ صدور: ۲۳ تیر ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

❇️ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ بارقه‌ی امیدی در دل #بازنشستگان ایجاد کرد و بعد از سال‌های طولانی، انتظار این بود که با اجرای کامل این قانون، تبعیضات گسترده در بین این قشر فرهیخته از بین رفته و مِن‌بعد زندگی بی‌دغدغه‌ای را شاهد باشند و در زمینه درمان نیز خانواده بزرگ #بازنشستگان از آرامش خاطر برخوردار شوند.

❇️ متاسفانه دیری نپایید که این امید به یاس و دلسردی گرایید و همچنان درب بر همان پاشنه‌ی قبلی چرخیده و می‌چرخد.

❇️ با تصویب قانون فوق الذکر، در ۳ ماده حیاتی آن، توسط قانون گذار، بخش اعظم مشکلات #بازنشستگان و راه حل آن دیده شده که تا کنون مسئولان اجرایی به اجرای آن مواد قانونی وقعی نگذاشته و مجالس شورای قبلی و فعلی نیز به وظیفه نظارتی خود توجهی نکرده و #بازنشستگان با توجه به تورم لجام‌گسیخته، سالیان اخیر نیز به فقر، فلاکت و تبعیض مضاعفی دچار شده اند.

❇️ اجرای مواد ۶۴ ، ۸۵ و ۱۲۵ #قانونمدیریتخدماتکشوری از مهم ترین مطالبات #بازنشستگان است در ۱۶ سال اخیر در کنش‌های مختلف بارها به اطلاع مسئولان ذی ربط رسیده و متاسفانه تا کنون این فریادها به نتیجه ای نرسیده است. ❇️ از این رو #بازنشستگان که همه‌ی راه‌ها را برای رساندن صدای حق‌طلبی خود برای دیده شدن و شنیده شدن طی کرده‌اند و در عمل نتیجه‌ای نگرفته‌اند حال توسط گروه حقیقی #بازنشستگانپارکشهر که از مطالبه گران کشوری ( فرهنگیان ) هستند فراخوان #تجمعی در روز شنبه ۲۵ تیرماه مقابل #وزارترفاه متولی اصلی #بازنشستگان منتشر کرده‌اند و #بازنشستگانکشوری به ویژه #فرهنگیانبازنشسته را طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برای این تجمع فراخوانده اند.

❇️ #کانونصنفیمعلمان_ایران(تهران) حمایت خود را از مطالبات برحق و قانونی و تجمع عدالت خواهانه‌ی #بازنشستگان کشوری ( فرهنگیان ) در تاریخ ۲۵ تیر اعلام می‌دارد و انتظار داریم همان‌گونه که رئیس جمهور در وعده های انتخاباتی بر اجابت مطالبات #بازنشستگان صحه گذاشته و وعده اجرای کامل آن را داده بودند هر چه زودتر به آن عمل نموده و این قشر گرانقدر را از نگرانی های معیشتی و درمانی برهانند.

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )
۱۴۰۱/۴/۲۳

منبع

تصویر بیانیه