بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مورد قتل مهسا امینی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

تاریخ صدور: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

بر این درد گر خون بگرییم رواست!

حال و روز هر جامعه ای رو باید از حال زن هایش شناخت!
 دریغ و درد از ناکوکی حال زنان سرزمینم!
ژینا دختر ایران زمین، مشتی است از خروار و نماد زنانی است که هنوز پایشان در باتلاق قوانین ما قبل تاریخی حاکم بر جامعه عجیب گیر است!
گویی شام تار زنان سرزمینم سودای روشنایی صبحگاهان ندارد و خورشید اقبال شان یارای طلوع!
جفا به مهسا ها و مرگ استخوان سوزشان! فقط و فقط یکی از بی شمار ستم های روا شده بر زن ایرانی است!

نگاهی به شاخص های آماری و عناوین آسیب های اجتماعی منتسب به زنان نشان از دغدغه ها و دردهای بی پایان زنان ایرانی دارد.
روزانه در ایران زنان زیادی آواره ی راهروهای دادگاه ها و سرگردان ادارت هستند که آشکار مورد کینه توزی ساختار مردسالار و قوانین قرون وسطایی قرار می گیرند!

آمار ترک تحصیل دختران و وضعیت ناامن آموزشی آنان
 تبعیض در اشتغال و تحصیل
فرصت های بغایت نابرابر زنان برای کسب پست های مدیریتی همه و همه زخم های هر زن ایرانی است!

روزی نیست که رسانه ها خبری از خشونت (از هر نوعی، روحی روانی جسمی ) علیه زنان، کودک همسری، همسرکُشی، وضعیت اسفناک زنان سرپرست خانوار در ایران و زنان آسیب دیده را گزارش نکنند.

اما مرگ جانسوز مهسا همان تیر کاری بود که بر پیکره زن ایرانی و شهروند ایرانی وارد شد و دل هر ایرانی دردمندی را عزادار کرد!
واقعه رخ داده است و آنچه نباید اتفاق می افتاد؛ افتاده است!
اکنون که روح یک ملت در مرگ دختری بیگناه زخم برداشته و اشک ها جاری است! گمان نکنید که این اشک ها، آبی است که از ناودان می آید! این اشک ملتی است که سال هاست جز عزا و ماتم ندیده است و خشمی است که از سلاح تان قوی تر ست.
 ای کاش فقط یک بار خطای خود را می پذیرفتید و برای تسکین مردم از آنها عذرخواهی و آمرین و عاملین خاطی را بصورت علنی و شفاف محاکمه می کردید!
و بدانید دیری نخواهد گذشت که زنان در کنار مردان آزادی خواه، یکصدا سرود رهایی زنان را خواهند خواند .

جوانه می زنم
به روی زخم بر تنم
فقط به حکم بودنم
که من زنم، زنم، زنم

#کانون_صنفی_معلمان_استان_بوشهر  ضمن محکومیت شدید این جنایت، از مسولین امر تقاضا دارد که خطاهای تاریخی را تکرار نکنید. به جای قرار گرفتن در مقابل ملت و ایجاد جو خفقان امنیتی، در کنارشان بایستید! اطلاعات و اخبار صحیح را در اختیار مردم قرار دهید و شفاف سازی کنید تا آن گاه که پرده برافتد شرمسار تاریخ نباشید!

جمعه ۲۵شهریور ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه