بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز در حمایت از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

تاریخ صدور: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔺همکاران گرامی، اولیا محترم و دانش آموزان عزیز.

با توجه به اینکه تا کنون هیچکدام از مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته برآورده نشده است .

ضمن تبریک روز جهانی کارگر به همه زحمتکشان ایران و دفاع از مطالبات آن ها جهت یک زندگی متوسط همراه با آرامش و همچنین محکوم کردن برخوردهای خشونت آمیز اخیر با معلمان .

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز ضمن حمایت همه جانبه از فراخوان شورای هماهنگی از همه فرهنگیان عزیز شاغل و بازنشسته دعوت می کند راس ساعت۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت جهت گرامی داشت روز معلم ، بیان مجدد خواسته ها و اعتراض به وضع موجود مقابل اداره آموزش وپرورش حضور بهم رسانند .

🔺کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه