بیانیه پایانی تجمع اعتراضی انجمن صنفی معلمان مریوان

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان مریوان

تاریخ صدور: ۹ خرداد ۱۴۰۱

🔷 طی دو دهه اخیر فرهنگیان سراسر کشور مطالبات خود را به شیوه های مدنی، مسالمت آمیز و قانونی با مسئولین دولتی و جامعه مطرح نموده اند. متاسفانه در این مدت طولانی با مراجعه به وجدان بیدار معلمان و بازنشستگان، اقدامی شایسته و مناسب از طرف دولت، مجلس و آموزش و پرورش برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش و همچنین بهبود وضعیت معیشتی معلمان و بازنشستگان انجام نشده است. با توجه به وضعیت اسف بار اقتصادی و تورم افسارگسیخته و با وجود وعده و وعیدهای متعدد، فرهنگیان از وضعیت فعلی آموزش و پرورش و معیشت خود به شدت ناراضی اند.

🔷 در همین راستا و در اردیبهشت ماه سال جاری، فرهنگیان کشور با برپایی تحصن و تجمعات مسالمت آمیز و قانونی اقدام به طرح مطالبات خود نمودند که متاسفانه طی این تجمعات، قبل و بعد از آن، تعدادی از فرهنگیان دلسوز سراسر کشور، بازداشت و زندانی شدند. در همین ایام سه نفر از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان آقایان اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی حدود یک ماه در بازداشت نهادهای امنیتی هستند. این اقدام نهادهای امنیتی موجب نگرانی برحق خانواده این عزیزان و همکاران فرهنگی مریوان و سراسر کشور شده است و پیگیری های خانواده این دوستان و انجمن های صنفی برای آزادی آنان، تاکنون بی نتیجه مانده است.

🔷 ما ضمن محکوم کردن بازداشت معلمان برای فعالیت های صنفی، از تمام فعالیت های صنفی همکاران در بند حمایت کرده و اعلام می کنیم که کنش های آنان کاملا صنفی و در چارچوب اصول 26، 27 و 30 قانون اساسی بوده است و هرگونه پرونده سازی و سناریو سازی امنیتی برای آنان بی توجهی و انحراف مطالبات صنفی فرهنگیان سراسر کشور و محکوم به شکست است.

🔷 اکنون که حدود یک ماه از بازداشت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان می گذرد، ضمن همراهی با تمامی فعالیت های خانواده این عزیزان و تمام دلسوزان و معلمان مریوان، خواهان آزادی آنان می باشیم.

🔷 با توجه به اینکه در روزهای اخیر تعدادی از معلمان بازداشتی در شهرهای مختلف آزاد شدند، انجمن صنفی معلمان مریوان ضمن استقبال و تبریک آزادی این همکاران عزیز، از دادستان و دادگستری مریوان خواهان آزادی #اسکندرلطفی، #مسعودنیکخواه و #شعبان_محمدی هستیم و از مسئولین قضایی می خواهیم نگرانی اعضای خانواده این معلمان دلسوز و همکاران فرهنگی را به جد مورد توجه قرار دهند.

📌 انجمن صنفی معلمان مریوان اعلام می دارد، ضمن پیگیری و حمایت کامل از مطالبات اصلی و سراسری فرهنگیان با همراهی معلمان و بازنشستگان از تمام ظرفیت های قانونی برای آزادی همکاران خود استفاده می کند.

🔷 به امید آزادی معلمان زندانی

انجمن صنفی معلمان مریوان

9 خرداد 1401

منبع

تصویر بیانیه