بیانیه فعالان صنفی گچساران در محکومیت حمله به علی‌حسن بهامین

تشکل صادر کننده: بیانیه فعالان صنفی گچساران

تاریخ صدور: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

جامعه فرهنگیان شهرستان گچساران
فعالان صنفی این شهرستان ،برخورد ضدانسانی ،قانون شکنی و حمله و ضرب و شتم ،هتک حرمت به دکتر علی حسن بهامین را بشدت محکوم می نماید.
رفتار ضد مردمی گروهی با لباس شخصی و خودروی شخصی با ایشان را مصداق بارز آدم ربایی و وحشی گری می داند و از استانداری ،دادستان کل استان و مراجع امنیتی بالاتر تقاضا داریم که با مسببان این رویداد ناخوشایند برخورد قانونی صورت بپذیرد، کار ناجوانمردانه وجریحه دار کردن احساسات جامعه فرهنگیان در آستانه روز معلم ،حرکتی نامیمون و نامبارک بود ،زجه های دختر کوچک ایشان با ناله های همسر و خود ایشان ،دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.
به نیروهای امنیتی هشدار می دهیم که فصل الخطاب قانون هست و این حرکت های خودسرانه ،اعمال ترس ،رعب و وحشت ،بازداشت ،شکنجه و سرکوب جامعه فرهنگی و فعالان صنفی، هیچگونه خللی در اراده و تصمیم فرهنگیان ،جهت پیگیری احقاق حقوق مسلم خود نداشته ،بلکه اراده جامعه فرهنگیان را مصمم تر خواهد نمود.
از این رو تا زمانی که با مسببان این حادثه ،برخورد قانونی صورت نگیرد ،جامعه فرهنگیان، شهرستان ،استان و کشور ،کوتاه نخواهند آمد و به تجمعات و تحصنات خود ادامه خواهند داد ،در این اوضاع وحشتناک که آسایش ملت را گرفته اید ،اجازه نخواهیم داد آرامش را از ما هم بگیرید.

ما همه دکتر بهامین هستیم

منبع

تصویر بیانیه