بیانیه شادباش انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت آزادی معلمان دیواندره

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

تاریخ صدور: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

بیانیه شادباش انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت آزادی معلمان دیواندره

به نام خداوند جان و خرد
”بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش
که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد”

هیچگاه نور در بند تاریکی ماندگار نخواهد ماند،
چرا که آزادی در بند شب صفتان نخواهد ماند.

آزادی همکاران فرهنگی آقایان:

-امید شاه‌محمدی
-پرویز احسنی
-کاوه محمد زاده
-هیوا قریشی

به همه‌ی فرهنگیان مطالبه گر سراسر کشور شادباش گفته و آرزوی سلامتی و بهروزی دیگر کنشگران صنفی به‌ویژه آقایان:
رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسماعیل عبدی،سارا سیاهپور و تمامی مطالبه گران دربند را ازپیشگاه خالق قادر خواستاریم.

لذا انتظار می‌رود مسئولین قضایی و امنیتی کشور با احترام به قانون اساسی و توجه به خواسته‌های منطقی و برحق مطالبه گران فرهنگی، در تصمیمات خود تجدیدنظر نموده و عملاً آزادی بدون قيد و شرط کنشگران دربند را به انجام برسانند.

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه “

          یازدهم شهریور ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه