بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در محکومیت سناریوی دروغین عناصر قدرت علیه فعالین صنفی فرهنگی

تشکل صادر کننده: انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سیاست آنگاه بر مدار حقیقت می چرخد
که بر «مردم» و «اخلاق» تکیه زند.
اما حقیقت آن است که امروزه، سیاست
جز بر مدار « سرمایه» و «دروغ » نمی چرخد.

و اینچنین است که سیاسیون سرمایه زده
و اخلاق برانداز، تمام توان خود را در بر
ساختن « وضعیت استثنایی» برای تعلیق
هر امر مردمی، اخلاقی، قانونی، دینی
بکار می بندند تا برای خویش بر اسب
طمع بتازند و دیگری را خوار دارند.

اما صاحبان عقلانیت، خرد و اخلاق چنین
معرکه ای را بر نمی تابند و به منتقدان
مردم‌دار و اخلاق مدار مبدل می شوند،
تا عدالت و آزادی چهره نمایند و از مرگ
رهایی یابند.

مردم شریف ایران :

این است فلسفه وجودی کانونها و انجمنهای
صنفی فرهنگیان در حیطه تخصص خود :
آموزش و پرورش.

کانونها و انجمنهای صنفی فرهنگیان بیش از دو دهه است برای امر آموزش رایگان مطابق اصل سوم قانون اساسی و اجرای اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی برای رسیدن به این مهم از هیچ کوششی دریغ نکرده است ( که مشروح آن در
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه آمده است).

حال به جای تمکین به قانون اساسی، اربابان قدرت مضحکه ای علیه راستگوترین و متعهدترین فرزندان شریف این کشور (آقایان #رسولبداقی، #اسکندرلطفی ، #مسعودنیکخواه و #شعبانمحمدی ) آفریده اند که قلب میلیونها ایرانی حق طلب را به درد آورده که هیچگاه تحت تأثیر این غوغا سالاران خرد ستیز قرار نخواهند گرفت.

این اعمال غیر قانونی از جانب عموم
حقوقدانان، عقلا، اهل فن و تدبیر خصوصاً مردم شریف ایران مردود است و معلمان شریف، آگاه، قانون‌مدار و حق طلب ایران که در لحظات تاریخ ساز این کشور سر افراز و پر افتخار درخشیده اند نزد ملت، و شرف خویش، روسفیدان تاریخ خواهند ماند.

تاریخ آموخته که، قلم بر قداره پیروز است.

انجمن فرهنگیان هرسین

بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه