بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان؛ سقز و زیویە، دیواندرە، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان؛ در محکومیت احکام صادر شده علیه معلمان استان فارس، دکتر محمود ملاکی و خانم سارا سیاهپور

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان؛ سقز و زیویە، دیواندرە، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان

تاریخ صدور: ۴ مرداد ۱۴۰۲


بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان؛ سقز و زیویە، دیواندرە، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان؛ در محکومیت احکام صادر شده علیه
– معلمان استان فارس
– دکتر محمود ملاکی
– خانم سارا سیاهپور

متاسفانه امروزه به‌سُخره گرفتن قانون و حقوق شهروندان به یک رویه معمول از طرف حاکمان تبدیل شده است. دولت سالهاست اصل ۳۰ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمان کشوری، قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و … را زیر پاگذاشتە است و علاوە بر خودداری از ادای حق شهروندان بە بی‌رحمانەترین شیوەها هر آنکس را کە خواهان اجرای قانون و عدالت باشد سرکوب می‌کند. دستگیری، احضار، بازداشت، زندانی کردن، تنزل رتبە، قطع حقوق، اخراج و تبعید صدها و بلکە هزاران معلم عدالتخواە و شرافتمند در سالهای اخیر نمونە‌ای از این برخوردهای غیرقانونی است. در چنین وضعیتی قوە قضائیە و قضات دادگستری بە جای تلاش برای تحقق قانون و عدالت و دفاع از شهروندان بی‌پناە و گرفتارشدە در چنگال خونین حاکمیت، با قانون‌شکنان همسو شدە و در اکثر موارد توصیە‌ها و تاکیدات بازجوهاست کە رای دادگاە را تعیین می‌کند نە حقیقت و قانون. البتە حساب برخی قضات مستقل و باشرف کە هنوز رسالت قانونی و انسانی خود را فراموش نکردە‌اند از گماشتەهای بی‌مقداری کە هر روزە بە بهای ناچیزی حقیقت و عدالت را بە مسلخ می‌برند جداست.
در ادامە این رفتارهای عدالت‌ستیزانە، اخیرا شاهد بودیم کە هشت نفر از بهترین و دلسوزترین معلمان استان فارس بە نامهای #عبدالرزاق_امیری، #زهرا_اسفندیاری، #ایرج_رهنما#افشین_رزمجویی، #مژگان_باقری#غلامرضا_غلامی، #محمدعلی_زحمتکش و #اصغر_امیرزادگان، جمعا بە ٣٤ سال زندان محکوم شدە‌اند.
در بوشهر هم دکتر #محمود_ملاکی یکی از شریف‌ترین معلمان و فعالان صنفی شناختە شدە کشور کە زندگی و آسایش خود را وقف آموزش فرزندان این مملکت و همچنین نجات محیط‌زیست نمودە است دستگیر و روانە زندان شدە و اخراج وی در دستور کار قرار گرفتە است.
در اقدامی دیگر خانم #سارا_سیاهپور از معلمان شجاع، خوشنام و دغدغەمند کشور بە جای تکریم و تحسین، بە قلم قاضی صلواتی بە شش سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدە است.
#انجمن_صنفی_معلمان_کردستان، اعلام می‌دارد کە به وجود تک‌تک این همکاران افتخار می‌کند و فعالیت‌های صنفی و حق‌طلبانه آنان را که تماما در راستای خیر و صلاح عمومی و اصلاح امور است می‌ستاید.
از قوه قضائیه هم انتظار دارد به مسئولیت ذاتی و قانونی خود رجوع نموده و ضمن عدم تایید حکم ۳۴ سال حبس فعالان صنفی استان فارس در مرحله تجدیدنظر، نسبت به لغو حکم جناب ملاکی و خانم سیاهپور اقدام نماید. بهتر است مسولان قضایی کشور این را بدانند که سالها احکام و مجازاتهای سنگین نتوانسته است شعله مطالبه‌گری معلمان را کم‌نور کند بلکه فروغ آن افزونتر شده است. لذا اگر آنها دغدغه امنیت کشور را دارند بهتر است سراغ ریشه‌های ناامنی را بگیرند، یعنی نهادها و مسولان فاسد و قانون‌شکن.

انجمن صنفی معلمان کردستان، سقز و زیویە، دیواندرە، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان
١٤٠٢/٥/٤

منبع

تصویر بیانیه