بیانیه انجمن صنفی معلمان بوشهر در محکومیت حمله نیروهای امنیتی شهر یاسوج به معلم و فعال صنفی دکتر علی‌حسن بهامین

تشکل صادر کننده: فعالان صنفی معلمان بوشهر

تاریخ صدور: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

آید آن صبحی که صبح ظالمان گردد غروب……..!!

این بار ننگ دیگری، روسیاه تر از دفعات قبل بر تاریخ جای گذاشتید.
حمله وحشیانه شما به استاد بهامین و دستگیری این معلم فرهیخته توسط شما ظالمان نشان از جهل تان دارد.
جهل به این جهت که شما به خیال باطل تان فکر می کنید می توانید قلم را به زنجیر بکشید!
شما نمی دانید که قدرت تان فقط در حد به بند کشیدن جسمِ انسان های بزرگی چون استاد بهامین است!
بهامین و بهامین ها به زندان شما می روند اما روح شان، قلمشان و تفکرشان از میان دیوار زندان و زندان بان عبور می کند تا روزی کاخ آمال و آرزوهایتان را بر باد دهند!!

انجمن صنفی معلمان بوشهر این حرکت دور از شان انسانیت را به شدت محکوم می کند و به شما یادآور می شود که سرکوب معلمان که ناشی از ترس تان از آنان است، چاره ی کار نیست و گره مشکلات را کورتر می کند…

منبع

تصویر بیانیه