بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی بمناسبت هفته معلم

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

تاریخ صدور:۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

بنام خداوند جان و خرد

معلمی عشق است!
هرکس به من جمله ای بیاموزد مرا بنده خویش ساخته است!
معلم چراغ هدایت است!
و ….
معلم چون شمع میسوزد و به اطراف خویش نور می‌بخشد!

ازین دست جملات و واژگان در وصف معلمان این سرزمین ، بسیار شنیده ایم . برای مدتها اینگونه نگاره ها زینت بخش دیوارها و تابلوهای بسیاری  بوده است اما این روزها باید بگوییم معلم نه تنها خود میسوزد که دیگران بویژه دولت و حاکمیت نیز اورا می‌سوزانند!
گویی زیر پوست سیاستهای حاکمه،نگاه معلم ستیزی جاریست که با این نگاه سعی در تخریب و تحقیر معلم دارند غافل ازینکه اگر در جامعه ای معلم تحقیر و تضعیف شود آن جامعه رو به انحطاط و نابودی می‌رود.
نگاهی موشکافانه به سرگذشت و سرنوشت برخی جوامع پیشرفته و مقایسه ی گذشته و حال این کشورها بیانگر اولویت توسعه انسانی و توجه ویژه به مقوله ی آموزش و پرورش است.

در کشور ما ایران با حریم شکنی های سریالی، جایگاه معلم را و با نگاه ایدئولوژی محض به مقوله آموزش ،اثر و دستاوردهای آموزش و پرورش را به بیراهه‌ برده اند.
نگاه معلم ستیز؛ معیشت و اعتبار معلمی را گروگان گرفته و برای پوشش گذاشتن برچنین رویه ای بجای روز معلم ،هفته ای را بنام معلم در تقویم ثبت کرده که شوربختانه  تابحال بیشترین حریم معلمی نیز در همین هفته شکسته شده است!

با توجه به فرارسیدن هفته معلم  و تکرار قصه ی پر غصه ی  هتک حرمت ها ،بی عدالتی ها ، نابرابری ها،ناکارآمدی ها در جای جای این سرزمین به تاراج رفته؛   انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ضمن محکوم نمودن سیاست های کلی حاکم بر نظام آپ کشور،نسبت به عواقب ِ استمرار و تداوم این رویه های ناصواب هشدار داده ،مطالبات جامعه ی بزرگ فرهنگیان کشور و خراسان شمالی به مسئولین کشوری و استانی گوشزد می نماید.
امید که گوشی برای شنیدن و عزمی برای  انجام اقدامات مفید و موثر  در راستای تحقق این مطالبات بحق فرهنگیان، بین تصمیم سازان و تصمیم گیران این حوزه مشاهده شود!!!

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی پیش و بیش از هرچیز در سطح ملی رویه ی تهدید ،ارعاب، تنبیه وبرخوردهای  امنیتی را از سوی تمام نهادهای مسئول دولتی و حاکمیتی محکوم می‌کند و خواهان ایجاد فضای باز گفتمانی و انتقادی و اعتراضی بی هزینه است چرا که رویه های انحصار طلبی را مردود و محکوم به شکست میداند و راه نجاتی اگر پیش روی جوامع هست در فضاهای باز سیاسی صنفی و اجتماعی است تا استعدادهای دلسوز فرصت بروز و ظهور پیدا کنند و نابخردان و ناکارآمدان فرصتی برای جولان و تباهی ملک و میهن پیدا نکنند.
در سطح کشور و استان خراسان شمالی تعدادی همکار فرهنگی کنشگر را در زندان داریم و عده بسیاری را نیز درگیر پرونده های ساختگی در محکمه های قضایی و اداری شاهد هستیم. مسئولان که خود بانی شرایط أسف بار موجودند حق ندارند با منتقدین دلسوز چنین رویه های نخ نمایی را پیش گیرند چرا که هر پرونده بی اساس لکه سیاهی است بردامن نظام حاکم و هر حکم بی دلیل ننگی بر سیاستهای حاکم است.

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی درخصوص امنیت روحی و روانی دانش آموزان و در پی آن جامعه به جد خواهان رسیدگی و پایان دادن به مسمومیت سازی فرزندان عزیزمان در مدارس می‌باشد. عدم شفافیت برخورد با چنین جنایتی موجب تشویش تمام جامعه گشته و انگشت اتهام اهمال کاری را بسوی خود مسئولان مربوطه نشانه میرود.

شرایط اقتصادی ومعیشتی و بحران ناکارآمدی دولتهای مختلف تا بدان جا زندگی را برمردم سخت کرده است که جزدرصدی قلیل ،اکثریت مطلق جامعه ناتوان ازگذران زندگی روزمره خویش می‌باشند. وعده‌های پوچ و شعارهای تبلیغاتی بسیار شنیده ایم مدتهاست که صدای فغان و ناله بیداد مردم بلندست که چون کار از شما ناید کار رابه کاردانش بسپارید. برای منافع مادی و قدرت عده‌ای اندک زندگی اکثریت مردم راگروگان نگیریدکه عاقبت ستمگری نابودیست.

تشکل یابی ازحقوق بدیهی وقانونی تمامی شهروندان است و انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ خورشیدی،طی انتخابات رسمی وقانونی با پروانه فعالیت ۴۲/۲/۳۱۰۲/الف از وزارت کشور جواز مجمع عمومی  و ادامه فعالیت گرفته است. متاسفانه برخوردهای فراقانونی نیروهای امنیتی و حراستی استان،موانع متعددی رادر مسیر فعالیت‌های این انجمن ایجاد کرده است.ضمن اعتراض به این رویه‌های غیرقانونی،خواهان اجرای قانون اساسی بویژه اصول۲۶و۲۷ هستیم وعدول از آنرا به هیچ روی برنمیتابیم.

وامّادرمیانه اینهمه غم واندوه هفته معلم راشادباش نمی‌گوییم وامیدواریم بزودی آزادی همکاران دربندمان ودیگر هموطنان بیگناه راشادباش بگوییم.
#معلمان_زندانی
#جای_معلم_زندان_نیست
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم
#امرأة_حياة_حرية

منبع

تصویر بیانیه