بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی پیرامون قتل ژینا امینی و حوادث بعد آن

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

تاریخ صدور: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

کج اندیشان بدکردار با صورتی کریه و سیرتی زشت، زیبایی به مسلخ میبرند و نیک اندیشان، قربانی میکنند!

گویی دگم اندیشان تمامیت خواه دشمن قسم خورده دانایی و زیبایی اند و هرکس از سر دلسوزی و آگاهی نقدی کند به بندش میکشند و هر جا زیبا رویی جلوه کند شکنجش میکنند.

آنها که خود تیره پوشند و زشت رو تاب دیدن سرخی لاله ، زردی  نرگس ، قرمزی شقایق و سفیدی یاس و نسترن  ندارند!

#گشت_ارشاد به بهانه نظارت بر پوشش بانوان و کنترل رفتارهای نابهنجار اجتماعی، خود به بزرگترین ناهنجاری و معضل اجتماعی تبدیل گشته است.

آنقدر از رفتارهای سخیف و زننده با شهروندان از این نهاد مثلاً مسئول، فیلم و گزارش زننده پخش میشود که عامه مردم نه تنها از گشت ارشاد که حتی از نیروهای پلیس هم متنفر گشته اند.
در سرزمینی که حجاب دیده، حجاب باطن و وجدان ، حجاب امانت، حجاب خدمت، حجاب وظیفه و مسئولیت، حجاب گفتار و پندارنیک و … جایی ندارد و هر روزه از خیانت و سرقت و کم کاری و فرار از مسئولیت کاربدستان بسیار می‌شنویم و میبینیم، آیا نظارت برنوع پوشش موی و تن بانوان که تمامش سلیقه ایست،  راهی برای درمان معضلات اجتماعی است یا بهانه و سرگرمی یی برای گمراهی دیده ها و اندیشه از آنهمه نابهنجاری و خیانت جاری دیگر!؟

#مهسا_امینی (ژینا) نیز قربانی همین نگاه حاشیه ساز بی اهمیت گشت. او دختر زیبای ایران بود و چون بسیاری از پری رویان دیگر مورد تعرض دگم اندیشی تمامیت خواهی قرار گرفت، اما اینبار تعرض به حقوق این ایراندخت کُرد با پایانی تلخ و سوزنده جانش را نیز ستاند.
او نه پوشش نابهنجاری داشت و نه شخصیت نامتعادلی، اما درین تعرض جان داد تا تلنگری باشد بر تمام مسئولین و افرادی که اندک وجدانی برایشان مانده است.

این گل زیبا پرپر شد تا حتی برخی شخصیت های مذهبی به خود آیندو بیدار شوند که وااای با مردم چه ها میکنند و با نام دین ،چه تنفر و کینه ای در دل مردم بویژه جوانان می‌کارند!

مهسای ایران رفت اما نامش و یادش و راهش همچنان جاریست.
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی این اندوه سنگین و فاجعه عظیم را به مردم ایران بویژه هموطنان کردستان و خاندان بزرگ امینی غم مباد میگوید.

در پی این فاجعه غم بار، جامعه دیگر بار دربرابر ستم آشکار تکان خورد و در تعداد زیادی از شهرها و مناطق کشور مردم دادخواه مهسا و مهساهای ایران گشته اند.

آنها اندکی شرور و اجیر شده این و آن  نیستند ،بلکه اکثریتی وطن پرست و دلسوز اما دلزده و سرخورده از تبعیضها ، ستمها و سواستفاده های گوناگون مسئولینند.
آنها دزدی بیت المال دیده و متنفر گشته اند!
آنها سکوت و لاپوشی خیانت‌های برخی افرادو جناحها را دیده و به جوش آمده اند!
آنها حاتم بخشی بیت المال به دیگر کشورها و گروههای نیابتی خارج را دیده اند و به خروش آمده اند!
آنها تضاد درگفتار و کردار مسئولین را دیده و فاصله بین شعار تاعمل را درک کرده اند و ازین همه تضاد معنا دار خسته گشته اند!
خیلی از آنها جوانان بیکارند و سرخورده از آینده، احساس سرباری خانواده خویش دارند و از بی مسئولیتی کاربدستان جامعه به تنگ آمده اند و از تنگدستی و فشار بر خانواده هایشان به ستوه آمده اند!
و ….

حال نوبت دولت و حاکمیت است که آیا راه عقلانیت و گفتگو و پوزش خواهی از مردم طلبکار را پیشه کنند یا نه چون گذشته با سرکوب و کشتار ،بار دیگر گسستی جبران ناپذیر را در بدنه اجتماع ایجاد کنند!

#انجمن_صنفی_فرهنگیان_خراسان_شمالی ضمن حمایت از خواسته های برحق آحاد جامعه بویژه فرهنگیان، از جوانان و مردم معترض هوشیاری و شکیبایی و از مجموعه حاکمیت و دولت در وهله نخست پرهیز از هرگونه خشونت و سرکوب و برخورد قهری را طلب میکند و در ادامه امیدوار است راه خطای گذشته را دیگر بار تکرار نکنند چراکه جامعه به تنگ آمده و تحت فشارهای مالی و غیره، از هر نظر تاب و توان شیوه های قهری را ندارد.

نیروهای حافظ امنیت باید درک کنند که تقابل با ملت و سرکوب بویژه ضرب و جرح و کشتار نه تنها در مسیر امنیت نیست که خود عامل شکافی عمیق و ضد امنیت است که هرگز قابل درمان نمیباشد.
یک دختر بیگناه کشته شده حال و هوای کشور اینست وای بر آن روز که با خیال باطل، بخواهید حادثه های تلخی چون ۹۸،۹۶،۸۸، و… را تکرار کنید.
مردم طلبکارند از قضا خیلی هم طلبکارند و دولت و حاکمیت بدهکار. با مردم به ستوه آمده از راه مدارا و گفتگو وارد شویدو مبادا فاجعه مرگباری دیگر را خلق کنید.

با آرزوی جاری شدن قانون بدون ستم ، برقراری عدالت بدون تبعیض، آزادی اندیشه و قلم بدون محدودیت حزبی و ایدئولوژی

#انجمن_صنفی_فرهنگیان_خراسان_شمالی
   ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه