بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب در رابطه با درگذشت مهسا امینی

تاریخ صدور بیانیه: ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن
بلبل سرگشته ز کنج قفس در آ
نغمه آزادی نوع بشر سرا

باز نقطه‌ی پایانی گذاشته شد بر آغازی دیگر.
مرگ و بدرود زندگی مهر بانویی، زایش ترنم زیبای آزادی خواهی و عدالت طلبی را به ارمغان آورد.
بار دیگر کوته بینان متحجری که از درک راستین دین عاجز و خدا را در میان گریه و غم و اندوه مردم می جویند، گلی از شقایق زار دیار سرفراز غرب را پرپر نمودند و ژیان ژینا را در میان خاک های سرد و سیاه جور مدفون ساختند.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب همسو و همصدا با مردم شریف و ارجمند ایران ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانواده روانشادمهسا(ژینا) امینی ومردم سرافراز کردستان اینگونه بر خورد ها و رفتارها را محکوم نموده و خواستار اجرای صحیح قانون  و برخورد با  آمران این امر شنیع و غیر قانونی از جانب مراجع قضایی می باشد.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب
بیست و هفتم شهریور ماه ۱۴۰۱

دریافت تصویر بیانیه