بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان استان مرکزی در حمایت از کمپین یکصدهزار امضاء

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان استان مرکزی

تاریخ صدور: ۲۶ تیر ۱۴۰۲

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان استان مرکزی در حمایت از کمپین یکصدهزار امضاء

مردم شریف ایران، معلمان و دانش‌آموزان گرامی

با تقدیم احترام؛

مستحضرید که ما معلمان ایران اگر نگوییم در تمامی مصائب و بلایا طبیعی و گرفتاری‌ها در کنار شما بوده‌ایم؛ در بیشتر موارد آن با شما و در کنار و همدل با شما بوده‌ایم و با انتشار فراخوان و صدور بیانیه و…از خواسته‌های به حق شما مردم شریف ایران و دانش‌آموزان‌مان حمایت کرده‌ایم.

همانطوری که آگاهید ما معلمان با روش‌های مسالمت‌جویانه و مدنی سعی کرده‌ایم با توسل به اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصل ۲۶ و ۲۷ این قانون، خواسته‌ها و مطالبات خود از جمله آموزش رایگان طبق اصل ۳۰ از مجاری قانونی پیگیری نمائیم؛ اما شوربختانه راه به جایی نبرده‌ایم و در تمامی دولت‌ها جمهوری اسلامی با انواع ناملايمات روبرو شده‌ایم که از جمله آنها، احضار و بازداشت جمع کثیری از بهترین و دغدغه‌مندترین همکاران ما در اقصی‌نقاط کشور بوده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با صدور احکام سنگین زندان و حبس برای همکاران ما، عملا و علنا یک نوع بی‌اعتنایی به مطالبات قانونی ما کرده است که در واقع اهداف غایی این مطالبات در صورت تامین شدن فراهم شدن فرصت آموزش نوین با استانداردهای علمی برای دانش‌آموزان ایران زمین است که سعادت، رفاه و آسایش مردم غیور و صبور ایران را به همراه خواهد داشت‌.

لذا ما انجمن صنفی فرهنگیان استان مرکزی، ضمن اعلام حمایت از کارزار یکصدهزار امضاء در جهت حمایت از آزادی همکاران دربندمان و اعتراض به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی، از شما مردم شریف استان مرکزی و سایر نقاط ایران، خواهان حمایت از این حداقل حق قانونی و مدنی خود هستیم و از همکاران فرهنگی خود درخواست داریم تا همه آنها در این کارزار با ما همراه شوند.

شورای صنفی فرهنگیان استان مرکزی

منبع

تصویر بیانیه