اعتراض تشکل‌های صنفی معلمان فارس به بازداشت بهنام محمدی

تشکل صادر کننده: تشکل‌های صنفی معلمان فارس

تاریخ صدور: ۲ تیر ۱۴۰۱

بهنام محمدی فعال صنفی و عضو ساده انجمن صنفی فارس در تاریخ ۲۲خرداد ۱۴۰۱ در حالیکه با چند تن از همکاران فرهنگی برای مذاکره و رایزنی با قاضی و دادستان پرونده معلمان بازداشت شده در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، بدون هیچ حرف و دلیلی بازداشت شد.
🔸 در طول تاریخ این نوع حرکت ناگهانی و ناجوانمردانه به خنجر از پشت زدن معروف بوده و بدترین صفت برای یک انسان به شمار می‌رفته.

بهنام_محمدی یکی از فعالین صنفی خوشنام فارس و کشور می باشد، که زندگی خود را سالهاست وقف دانش آموزان، فرهنگیان و عدالت آموزشی نموده.

متبن، خوش برخورد، بی ریا، منطقی و پایبند به تعهدات اخلاقی و انسانی ……………

🔸انتظار جامعه فرهنگی فارس بر ابن بود که در همان چند روز نخست بازداشت، حداقل به دلیل حفظ شان و جایگاه دادگستری و قوه قضا ایشان آزاد شوند چون دلیلی برای بازداشت ناگهانی ایشان از دید فرهنگیان فارس وجود ندارد.

انجمن صنفی معلمان فارس

کنشگران فرهنگی کازرون

فعالین مستقل صنفی

خواهان آزادی این‌ معلم خوشنام می باشند.
و قاضی و دادستان دادگستری کل استان فارس را ارجاع می دهیم به تعهدی که در قبال مردم و سوگندی که در قبال شغل‌شان یاد کرده اند.

معلمان زندانی فارس

انجمن صنفی معلمان فارس