اطلاعیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 

تشکل صادر کننده:کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

تاریخ صدور:۱۹ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه “کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز” در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران .

فرهنگیان ارجمند:

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز حمایت همه جانبه خود را از فراخوان شورای هماهنگی جهت تجمع ۲۲ مهر۱۴۰۰ اعلام می نماید.

لذا از همه فرهنگیان” شاغل و بازنشسته” شهرستان دعوت می شود ، راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۲۲ مهر جهت بیان خواسته های صنفی خود مقابل اداره آموزش وپرورش الیگودرز حضور یابند .

پیشاپیش از حضور فعال همکاران گرامی سپاسگزاریم .

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

۱۴۰۰/۷/۱۹

منبع

تصویر بیانیه