اطلاعیه‌ انجمن صنفی معلمان کردستان در مورد تداوم بازداشت اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان

تاریخ صدور: ۹ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقزوزیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار )

❇️ همکاران گرامی همچنان که می‌دانید یک ماه از بازداشت غیرقانونی دوستانمان آقایان #اسکندرلطفی، #شعبان محمدی و #مسعود_نیکخواه می‌گذرد، با وجود سپری شدن زمان بازداشت موقت و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر همکاران مریوان و خانواده‌های این عزیزان نتیجەای دال بر آزادی نامبردگان حاصل نشدە است. بر این اساس انجمن صنفی معلمان کردستان جهت پیگیری سرنوشت دوستان بازداشتی از همکاران درخواست می‌نماید؛
روز #سه‌شنبه مورخه‌ی ١٤٠١٫٣٫١٠ ساعت ١١ صبح در اداره کل آموزش و پرورش کردستان حضور یافته تا در نشست با مدیر کل وضعیت همکاران بە ناحق دربند مورد بررسی قرار گیرد.

📌 انجمن صنفی معلمان کردستان (سقزوزیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار)

١٤٠١٫٣٫٩

منبع

تصویر بیانیه