• هدف وبینار

  هدف این جلسه ارتقای دانش و مهارت شرکت‌کنندگان در خصوص شیوه‌ها، ابزار و چالش‌های کنش‌گری مدنی در جامعه‌ی امروز ایران و آشنایی با سبک‌ها و تکنیک‌های فعالیت در شرایط پرمخاطره است. 

  علاوه بر این، درباره‌ی شیوه‌های جایگزین برای کنش‌گری در عصر حاضر و روش‌های پایداری فردی و سازمانی در فعالیت‌‌های صنفی تبادل نظر می‌کنیم.

 • سؤال‌های راهنما
  • کنش‌گری در جامعه‌ی ایرانی در شرایط بحران چگونه می‌تواند باشد؟
  • کنش‌گری در عصر دیجیتال چه الزاماتی دارد؟
  • در قرن ۲۱ به چه شکلی از اتحادیه‌های معلمان نیازمندیم؟