• هدف وبینار

    هدف از طراحی این وبینار، آشنایی معلمان با حقوق و مسئولیت‌های جدیدی است که با گسترش و اجباری شدن آموزش آنلاین در دو سال گذشته مطرح شده‌اند. بخش اصلی این این وبینار به کندوکاو قوانین موجود برای بررسی مسائلی مانند حق دسترسی معلمان به ملزومات آموزش آنلاین مثل لپ تاپ و اینترنت اختصاص دارد. علاوه بر این به تجربیات  برخی کشورها در تدوین آیین‌نامه‌های آموزشی جدید هم پرداخته می‌شود.

  • سؤال‌های راهنما
    • آموزش آنلاین مستلزم چه حقوق جدیدی برای معلمان است؟
    • در ارتباط آنلاین با دانش‌آموزان، معلمان باید چه مسئولیت‌ها و نکاتی توجه کنند؟
    • کشورهای دیگر چه تجربه‌ای در تدوین شیوه نامه‌های آموزشی جدید دارند؟