• هدف وبینار

  هدف از برگزاری این وبینار پرداختن به اهمیت آموزش به زبان مادری و مرور دست‌آوردها و تجربه‌های بین‌المللی به‌ویژه در منطقه‌ی جنوب شرق آسیا در سیاست‌گذاری‌های آموزشی درباره‌ی آموزش به زبان مادری است.

 • سرفصل‌های آموزشی
  • جایگاه آموزش به زبان خانگی و آموزش چندزبانه در سیاست‌گذاری آموزشی؛
  • تجربه‌ی موفق آموزش زبان مادری در آسیای جنوب شرقی؛
  • تحقیقات دانشگاهی و بین‌المللی درباره‌ی آموزش زبان‌های غیرغالب در مدارس.
 • فرآیند آموزشی

  پیش از شروع وبینار یک فعالیت آموزشی کوتاه به متقاضیان ارسال می‌شود و جلسه با بررسی پاسخ‌های آنها به این فعالیت آغاز خواهد شد.