• اهداف سمینار

  نگرش: تغییر نگرش از کنشگری به ادوکسی در حوزه‌ی آموزش

  نگرش: بازتعریف  فعالیت صنفی و حقوقی معلمان و توسعه آن به ترویج‌گری آموزشی

  دانش:‌ آشنایی با مبانی نظری ادوکسی آموزشی

  مهارت: مهارت شناسایی مسئله و هدف‌گذاری هوشمند

  مهارت: طراحی و توسعه‌‌ی یک برنامه‌‌ی ترویج‌گری از الف تا ی

 • سرفصل‌های آموزشی
  • دوره فشرده‌ی مبانی ادوکسی آموزشی (۱ هفته)

  • طراحی گام به گام پروژه ادوکسی با منتورینگ (۶ هفته)

  • کارگاه‌های پیشرفته‌ی مهارت آموزی (۴ کارگاه)

  • سمینار آموزشی نقش داده‌های آموزشی در ادوکسی (۱ هفته)

  • پیاده‌سازی؛ برنامه آموزشی اختصاصی برای هر طرح (۶ هفته)

 • فرآیند آموزشی

  شرکت‌کنندگان در هفته‌ی نخست در یک سمینار دو روزه با مبانی ادوکسی آموزشی آشنا خواهند شد و در هفته‌های بعد در جلسات گروهی و اختصاصی مراحل گام به گام طراحی و اجرای یک طرح اد.کسی را فرا خواهند گرفت.

  در طول دوره شرکت‌کنندگان در چهار کارگاه‌، مهارت‌های مقدماتی و پیشرفته‌‌لازم برای معلم‌ترویجگری را تمرین خواهند کرد. گفت‌و‌گوهای هفتگی، دسترسی به منابع و پلت‌فرم‌های آموزشی و آشنایی با ابزار آموزش تعاملی از جمله ویژگی‌های دیگر این دوره است.

  در پایان این دوره شرکت‌کنندگان یک ایده را درارتباط با آموزش به شکل یک طرح اجرایی تعریف خواهند کرد و به مرحله‌ی اجرا خواهند رساند.