• اهداف دوره

  • دانش:‌ ارتقای دانش معلمان نسبت به کنشگری دانش‌آموزی بر اساس استانداردهای بین‌المللی
  • دانش: ارایه و مرور برخی از چارچوب نظری و حقوقی برای کنشگری‌ دانش‌آموزی
  • مهارت: ارتقای مهارت مدیریت کلاس و مواجهه با دانش‌آموزان در شرایط پر التهاب و پرریسک
  • مهارت:‌ به کارگیری شیوه‌های متناسب با شرایط بحران برای حفظ و ارتقای سلامت روان خود و دانش‌آموزان
  • نگرش: سعی برای فهم کنشگری دانش‌آموزان از منظرهای حقوقی، سلامت روان و تجربه‌های جهانی

 • سرفصل‌های آموزشی
  • کنشگری دانش‌آموزشی چیست؟ تعاریف جهانی
  • باید‌ها و نبایدهای حقوقی کنشگری دانش‌آموزی
  • راهکارهای حفظ سلامت روان دانش‌آموزان در کنشگری
  • نمونه‌های موفق کنشگری دانش‌آموزی
 • فرآیند آموزشی دوره

  این سمینار دو روزه شامل چهار جلسه با عنوان‌های گوناگون با حضور کارشناسان داخلی و بین‌المللی است که در هر بخش سخنران به ارائه یک موضوع خواهد پرداخت و در پایان شرکت‌کنندگان در مورد موضوع گفتگو خواهند کرد
  .جلسات این سمینار به دو زبان فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد. جلسات انگلیسی با ترجمه هم‌زمان فارسی برگزار می‌شود