• اهداف سمینار
  • نگرش: بازنگری نقش معلمان و آموزشگران در سیاست‌‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در آموزش
  • دانش:‌ ارتقای دانش معلمان در مورد آموزش در شرایط  بحران بر اساس استانداردهای بین‌المللی
  • دانش: ارایه و مرور برخی از نمونه‌های جهانی و راهکارهای موفق
  • مهارت: ارتقای مهارت معلمان و فعالان آموزشی در استفاده از دستورالعمل‌های جهانی برای آموزش در شرایط بحران

   

 • سرفصل‌های سمینار
  •  چه موقع آموزش در بحران نامیده می‌شود؟  تعاریف جهانی
  •  اولویت‌های آموزش در شرایط بحران چیست؟
  •  اهمیت آموزش‌های اجتماعی-عاطفی در شرایط بحران
  •  چگونه با بحران در آموزش مواجهه کنیم‌؟‌ تجربه‌های جهانی

   

 • فرآیند آموزشی

  این سمینار دو روزه شامل چهار جلسه با عنوان‌های گوناگون با حضور کارشناسان داخلی و بین‌المللی است که در هر بخش سخنران به ارائه یک موضوع خواهد پرداخت و در پایان شرکت‌کنندگان در مورد موضوع گفتگو خواهند کرد
  .روز اول این سمینار به دو زبان فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد. جلسات انگلیسی با ترجمه هم‌زمان فارسی برگزار می‌شود