• اهداف سمینار
  • دانش:‌ ارتقای دانش معلمان در مورد  آموزش با کیفیت و برابر در توسعه‌ی پایدار سازمان ملل
  • دانش: ارایه و مرور برخی از نمونه‌های جهانی و راهکارهای موفق
  • نگرش: تغییر نگرش معلمان نسبت به نقش معلمان در توسعه‌یایدار آموزش 
  • مهارت: افزایش عاملیت‌ معلمان در آموزش مبتنی بر توسعه‌ی پایدار
 • سرفصل‌های سمینار
  •  مقدمه‌ای درباره‌ی هدف چهارم سند توسعه‌ی پایدار ، آموزش با کیفیت معلمان در این زمینه به ویژه در آموزش نیمه‌رسمی
  •  ایران و برنامه آموزش سند ۲۰۳۰
  • نگاهی به روند جهانی اجرای هدف چهارم و بررسی نمونه‌های موفق 
  • کارگاه مهارت‌افزایی: چگونه کلاس حساس به توسعه‌ی پایدار بسازیم
 • فر‌آیند آموزشی

  دوره‌های مدرسه پژواک  با رویکرد «آموزشی مشارکتی» و «آموزش کاربردی» طراحی و اجرا می‌شود.

  این سمینار فشرده دو روزه به دو زبان  فارسی و انگلیسی با ترجمه همزمان برگزار خواهد شد و در هر جلسه علاوه بر ارائه مطلب از سوی کارشناس تسهیلگر، فعالیت‌های گروهی و بحث و نظر نیز خواهیم داشت.