• اهداف سمینار
  • دانش:‌ ارتقای دانش معلمان نسبت به تبعیض جنسیتی در آموزش بر اساس استانداردهای بین‌المللی
  • دانش: ارایه و مرور برخی از موارد تبعیض جنسیتی در ایران و جهان
  • مهارت: ارتقای مهارت مدیریت کلاس با هدف شناسایی موارد تبعیض جنسیتی
   در محتوای آموزشی
 • سرفصل‌های آموزشی
  • چیستی و چگونگی تبعیض جنسیتی در نهاد آموزشی
  • تبعیض جنسیتی در محتوای کتاب‌های درسی دبستان
  • مبارزه جهانی با تبعیض جنسیتی در آموزش – یک تجربه جهانی
  • چگونه کلاس بدون تبعیض بسازیم؟ – کارگاه
 • فرآیند آموزشی دوره

  این سمینار دو روزه شامل چهار جلسه با عنوان‌های گوناگون با حضور کارشناسان داخلی و بین‌المللی است که در هر بخش سخنران به ارائه یک موضوع خواهد پرداخت و در پایان شرکت‌کنندگان در مورد موضوع گفتگو خواهند کرد
  .جلسات این سمینار به دو زبان فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد. جلسات انگلیسی با ترجمه هم‌زمان فارسی برگزار می‌شود