• اهداف سمینار
  • نگرش: بازنمایی اهمیت آموزش به زبان مادری و تاکید بر نقش معلمان در این زمینه
  • دانش:‌ ارتقای دانش معلمان در مورد زبان مادری و تاثیر آموزش به زبان مادری در بهبود یادگیری
  • دانش: ارایه و مرور برخی از نمونه‌های جهانی و راهکارهای موفق
  • مهارت: آموزش چندزبانه در عمل؛ استفاده از عاملیت معلمان
 • سرفصل‌های سمینار
  • چیستی و چگونگی آموزش به زبان خانگی 
  • اهمیت آموزش به زبان خانگی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
  • تجربه‌های موفق جهانی در آموزش چندزبانه
  • چگونه یک کلاس دوستدار زبان مادری بسازیم؟
 • فر‌آیند آموزشی

  این سمینار دو روزه شامل چهار جلسه با عنوان‌های گوناگون با حضور کارشناسان داخلی و بین‌المللی است که در هر بخش سخنران به ارائه یک موضوع خواهد پرداخت و در پایان شرکت‌کنندگان در مورد موضوع گفتگو خواهند کرد.

  روز اول این سمینار به دو زبان فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد. جلسات انگلیسی با ترجمه هم‌زمان فارسی برگزار می‌شود.