• اهداف دوره

  هدف از طراحی و برگزاری این دوره آموزشی آنلاین و رایگان «حقوق معلمان؛ قوانین و راه‌کارها»، شناسایی ظرفیت‌های حقوقی موجود برای بازتعریف روابط صنفی/حرفه‌ای و سازمانیِ معلمانِ بخش‌های دولتی و غیردولتی با نظام آموزشی و تطبیق این روابط با چالش‌ها، مشکلات و نیازهای معلمان است.

 • سرفصل‌های آموزشی
  • بررسی تطبیقی قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با حق آموزش، کار و مسئولیت‌های شوراهای عضو 
  • بازخوانی حقوق بنیادین حرفه‌ای معلمان و آموزش‌گران رسمی، قراردادی و غیردولتی با رویکرد مسأله‌محور
  • ابزار شناسایی مشکل و چارچوب‌های حقوقی مرتبط 
  • شناسایی ظرفیت‌های قانونی 
  • رویکرد مشارکتی در سیاست‌گذاری آموزشی
 • فرآیند آموزشی دوره
  • در ابتدای هر هفته‌ی آموزشی یک درس‌نامه (محتوای آموزشی) در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.
  • هر هفته یک جلسه آنلاین صوتی (به مدت دو ساعت) برگزار می‌شود. هدف این جلسات بررسی محتوای درس‌نامه‌هاست.
  • هر هفته شامل فعالیت‌هایی مرتبط با موضوع آموزشی همان هفته است و تسهیلگر دوره به این فعالیت‌ها بازخورد می‌دهد.
  • افرادی که با موفقیت این دوره را سپری کنند، در پایان دوره گواهینامه‌ی (فارسی و انگلیسی) دریافت خواهند کرد.