• هدف دوره

  هدف این دوره ارتقای «دانش» شرکت‌کنندگان در طراحی پروژه‌های ادوکسی آموزشی و تبدیل آن به «مهارت‌» پیاده‌سازی طرح‌های ادوکسی است. در پایان دوره هر یک از شرکت‌کنندگان به‌طور عملیْ یک طرح ترویج‌گری را اجرا می‌‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌کنندگان با الزامات رویکرد مشارکتی در سیاست‌گذاری آموزشی آشنا می‌شوند و شیوه‌ی ترسیم نقشه‌ی جامعه، تجزیه و تحلیل روش‌مند ذی‌نفعان، تحلیل و مدیریت ریسک و مهارت مذاکره در شرایط بحران را تمرین می‌کنند. 

  الزامات ادوکسی دیجیتال و آشنایی با اپلیکیشن‌های شهروندی از دیگر موضوعات این دوره است.

 • سرفصل های آموزشی
  • ادوکسی آموزشی: از طراحی تا پیاده‌سازی
  • زنجیره و روایت تغییر در طرح‌های ترویج‌گری
  • ادوکسی دیجیتال
  • شبیه‌سازی مذاکره و حل منازعه
  • تحلیل و مدیریت ریسک در ادوکسی آموزشی
 • فرایند آموزشی

  این دوره شامل  ۴ جلسه‌ی گروهی کارگاهی و جلسات منتورینگ اختصاصی خواهد بود. فعالیت‌های آموزشی با مشارکت هر شرکت‌کننده و بر اساس نیازهای هر فرد به شکل اختصاصی طراحی می‌شوند. داشتن یک طرح اولیه‌ی ترویج‌گری آموزشی برای حضور در این دوره ضروری است.