• هدف دوره

  در این دوره که بر اساس رویکرد آموزش مشارکتی و کاربردی طراحی شده، شرکت‌کنندگان با تعیینِ روش‌مندِ مسأله، هدف‌گذاری هوشمند، تحلیل ذی‌نفعان، پیام‌سازی، ائتلاف‌سازی، اصول مذاکره و پایش و ارزیابیِ پروژه آشنا می‌شوند و این روش‌ها را به‌صورت عملی تمرین می‌کنند.

  همچنین، بخشی از دوره به بررسی طرح‌های موفق و اثرگذار اَدوکسیِ آموزشی در کشورهای مختلف اختصاص دارد تا دریچه‌ای باشد برای آشناییِ شرکت‌کنندگان با فعالیت‌های معلمان و ترویج‌گرانی که برای بهبود سیاست‌های آموزشی و شرایط حرفه‌ای و شغلی خود قدم‌های مثبت برداشته‌اند.

 • سرفصل‌های آموزشی
  • نقش معلمان در سیاست‌گذاری آموزشی به‌ شیوه‌ی مشارکتی
  • معلم‌‌ترویج‌گران؛ نسل جدید معلمان کنش‌گر
  • رویکردهای متأخر جهانی به فعالیت‌ صنفی معلمان
  • روش‌های تبدیل یک ایده به طرح اَدوُکسی در حمایت از حق آموزش و حقوق معلمان
  • ترویج‌گری آموزشی؛ عاملیت تغییر در سیاست‌های آموزی
  • اهمیت و نقش دیتای آموزشی در ترویج‌گری
 • فرآیند آموزشی دوره
  • در آغاز هر هفته‌ی آموزشی یک درس‌نامه (محتوای آموزشی) در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.
  • هر هفته یک جلسه آنلاین صوتی (به مدت دو ساعت) برگزار می‌شود. هدف این جلسات بررسی محتوای درس‌نامه‌هاست.
  • جلسه‌ی هر هفته مربوط به فعالیت‌های آموزشی همان هفته است و تسهیل‌گر دوره به این فعالیت‌ها بازخورد می‌دهد.

  افرادی که با موفقیت این دوره را سپری کنند، در پایان گواهی‌نامه دریافت خواهند کرد.