• هدف دوره

  در این دوره که مبتنی بر رویکرد آموزش مشارکتی و کاربردی طراحی شده، شرکت‌کنندگان با تعیینِ روش‌مندِ مسأله، هدف‌گذاری هوشمند، تحلیل ذی‌نفعان، پیام‌سازی، ائتلاف‌سازی، اصول مذاکره و پایش و ارزیابیِ پروژه آشنا می‌شوند و هر کدام را به‌صورت عملی تمرین می‌کنند. همچنین، بخشی از دوره به بررسی طرح‌های موفق و اثرگذار ادوکسیِ آموزشی در کشورهای مختلف اختصاص دارد تا دریچه‌ای باشد برای آشناییِ شرکت‌کنندگان با فعالیت‌های معلمان و ترویج‌گرانی که برای بهبود سیاست‌های آموزشی و شرایط حرفه‌ای و شغلی خود قدم‌های مثبت برداشته‌اند.

 • سرفصل‌های آموزشی
  • نقش معلمان در سیاست‌گذاری آموزشی به‌ شکل مشارکتی
  • معلمِ ترویج‌گر؛ عاملیت تغییر در سیاست‌های آموزشی
  • فعالیت صنفیِ مسأله‌محور
  • معلمان به مثابه ترویج‌گران آموزشی
  • معلم‌‌ترویج‌گران؛ نسل جدید معلمان کنش‌گر
  • رویکردهای متأخر جهانی به فعالیت‌ صنفی معلمان
  • روش‌های تبدیل یک ایده به طرح ادوکسی در حمایت از حق آموزش و حقوق معلمان 

   

 • فرآیند آموزشی دوره
  • در ابتدای هر هفته‌ی آموزشی یک درس‌نامه (محتوای آموزشی) در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد؛
  • هر هفته یک جلسه آنلاین صوتی (به مدت دو ساعت) برگزار می‌شود. هدف این جلسات بررسی محتوای درس‌نامه‌هاست.
  • هر هفته شامل فعالیت‌هایی مرتبط با موضوع آموزشی همان هفته است و تسهیلگر دوره به این فعالیت‌ها بازخورد می‌دهد.

  افرادی که با موفقیت این چهار هفته را سپری کنند، در پایان دوره گواهینامه دریافت خواهند کرد.