صد سال پایداری

جنبش معلمان در یک قرن اخیر به روایت تصویر

«صد سال پایداری» ادای دین مدرسه‌ی پژواک است به یک قرن تلاشِ بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیرِ معلمان ایرانی در راه استقلال صنفی، برابری آموزشی و ترویج‌گری در نهاد آموزش.
در این ویدئوی کوتاه، یک قرن کنشگریِ معلمان ایرانی در راه اصلاح و بهینه‌سازیِ نهاد آموزش و بهبود وضعیت آموزش‌گران به تصویر کشیده شده‌است. ما کوشیده‌ایم مهم‌ترین وقایع، رویدادها و کنش‌های صنفی واعتراضیِ معلمان ایران در طول صد سالِ پرچالش و رنج‌بار را به تصویر بکشیم و به این ترتیب تصویری فشرده و دقیق از روندِ فعالیت‌های صنفی معلمان ارائه دهیم.
با پر کردن این فرم در تکمیل روایت یک قرن کنشگری معلمان مشارکت کنید.